In de methode Art-Based Learning staat het gesprek tussen beschouwer en kunstwerk centraal. Bewustwording van opkomende gedachten leidt tot een nieuwe werkelijkheid.

Niet leren over, maar leren van kunst door deze te benaderen als een vorm van denken, is de basisgedachte van de door Jeroen Lutters ontwikkelde methode Art-Based Learning. Art-Based Learning (ABL) is een methode waarbij een kunstwerk verwijst naar iets dat onbewust bij de beschouwer aanwezig is. Het gesprek tussen de beschouwer en het kunstwerk staat hierin centraal. Het leren zelf wordt bij ABL opgevat als een proces waarbij het bewust worden van de opkomende gedachten leidt tot een nieuwe mogelijke wereld, of in de woorden van Lutters een nieuwe werkelijkheid. Doordat ik als kijker mijn eigen verbeeldingskracht door het kunstwerk laat aanspreken, worden mijn gedachten belangrijker dan de feitelijke kennis over het werk. Voor deze transformatie volg ik de vier stappen van ABL.

1. Het stellen van een vraag
2. Het sprekend object
3. De mogelijke wereld
4. Het vertellen van een verhaal